Om mig

Selvstændig bogholder

Da bogholderi er en tillidssag vil jeg hermed præsentere mig selv

Jeg har 16 års erfaring med bogholderi. Jeg er meget glad for at kunne servicere mange forskellige slags virksomheder med deres bogføring. Det giver mig en alsidig hverdag, men også en bred viden i mit fag.

Info

Hvordan det startede

Jeg har i mange år arbejdet som bogholder og regnskabassistent i forskellige virksomheder.

Men jeg kunne se behovet hos mindre virksomheder for at have adgang til en fast bogholder. Virksomheder, der enten pga. størrelse eller andre grunde ikke havde egen bogholder ansat.

Derfor valgte jeg at springe ud som selvstændig bogholder og startede Bjørgs Bogføring.

Hvad jeg tilbyder

Jeg tilbyder en bogholderi service tilrettet dit helt specifikke behov.

Jeg er velbevandret i mange økonomisystemer, da jeg har arbejdet i de fleste igennem mit arbejdsliv – skal jeg anbefale et vil jeg dog altid foreslå economic.

Om du er kommet bagud med bogføringen eller du er helt up-to-date, men blot vil udlicitere denne opgave, så kan jeg hjælpe dig.

Jeg kan bl.a. lave den daglige bogføring, stå for dine betalinger til leverandører, rykke dine kunder, afstemme din moms og indberette den, klargøre materiale til revisor. Derudover kan jeg være behjælpelig med at strukturere og håndtere dit firmas emails.

Hvordan jeg arbejder

Jeg arbejder fra eget kontor. Det meste foregår digitalt med indscanning eller billeder af bilag. Nogle kunder foretrækker at sende bilag fysisk med posten, og dette er også helt ok.

Jeg er administrator i economic, så hvis du i forvejen bruger dette økonomisystem, skal jeg blot knyttes til. Bruger du et andet system skal der oprettes en adgang til mig.

Vi aftaler sammen hvordan og hvor ofte din opgave skal løses.

Nogle kunder bogfører jeg hvert halve år, mens andre kunder bliver lavet et par gange om ugen. De fleste kunder bliver bogført op i forbindelse med at momsen skal indberettes, samt i forbindelse med årsafslutning, hvor revisor skal have materialet.

Hvad kvalificerer mig

Jeg tog min uddannelse som kontorassistent med speciale i økonomi tilbage i 2006.

Siden har jeg arbejdet som regnskabsassistent og bogholder indenfor flere forskellige brancher.

I skrivende stund har jeg derfor 16 års erfaring med bogholderi.

Jeg glæder mig til at kunne bruge min erfaring til at hjælpe med din virksomheds bogføring.

TIDLIGERE
ARBEJDS
ERFARING

Regnskabsassistent hos FlowCon Int.

2020 – 2020

Jeg tog mig af daglig bogføring for et datterselskab. Derudover udarbejdede jeg løn til de timelønnede medarbejdere.

Bogholder hos SkatePro

2019 – 2020

Jeg arbejdede med daglig bogføring, og lavede afstemninger ifbm. moms og årsafslutning.

Debitorbogholder hos Euromaster

2015 – 2018

Jeg havde ansvar for bogføring af indbetalinger, at rykke kunder, og tog mig af inkassosager og konkurser

Kreditorbogholder hos Defco

2014 – 2015

Jeg var ansat som barselsvikar, og bogførte af alle leverandørfakturaer og sørgede for betalinger heraf.

Regnskabsassistent hos Krifa

2010 – 2013

Jeg tog mig af al bogføring, betalinger og månedsafslutninger i datterselskabet JobDK.

Økonomiassistent hos BE Profiler

2006 – 2010

Jeg tog mig af den daglige bogføring, betalinger og afstemninger. Derudover assistance ved lønkørsel.