Hvad er en...

Selvstændig bogholder

Hvad er en selvstændig bogholder

En ekstern eller selvstændig bogholder adskiller sig fra en ansat. Bl.a. ved at du ikke skal stille pc eller kontorplads til rådighed for vedkommende. Hun står selv for alle arbejdsredskaber. Du har ikke arbejdsgiveransvar overfor hende. Der er ingen lønafregning, løn under sygdom, pension eller andre udgifter forbundet – kun en faktura på forbrugt tid.

Når man er en mindre virksomhed er der ofte ikke arbejde nok til at ansætte en kontormedarbejder eller bogholder. Ofte sidder virksomhedsejer selv med papirarbejdet og bogholderiet. Her kan det være en stor fordel at hyre en selvstændig bogholder. På den måde er det lige meget om der er arbejde til få eller mange timer – man bliver kun faktureret for den tid, der er brugt.

Dedikeret samarbejdspartner

En selvstændig bogholder er en dedikeret samarbejdspartner. Hun tager sig af din bogføring og sørger for at frister for f.eks. momsindberetning bliver overholdt. Selvom det altid bliver dit eget ansvar at aflevere bilag og deslige, så sørger hun for at minde dig om det. Dermed sikrer man sig sammen at frister overholdes – på den måde behøver du ikke selv tænke på og huske dem.

Derudover kan en ekstern bogholder hjælpe dig med at inddrive penge fra dine kunder. Hun kan stå for din rykkerprocedure med rykkerbreve og at ringe ud til de kunder, der ikke betaler, og på den måde sikre en større chance for at få betalinger ind uden at du selv skal tage disse samtaler med dine kunder.

Har du en revisor tilknyttet din virksomhed kan en selvstændig bogholder sørge for at alt materiale er klar til revisor inden årsafslutning – på den måde behøver revisor ikke bruge dyre timer på at skaffe og afstemme materialet.

Du er sikret at selvom du ikke har en bogholder ansat, så er dit bogholderi altid up-to-date ifht. den aftale, der er indgået. Du kan modtage en rapport hver måned, hvert kvartal eller hvert halvår der viser hvordan det går i din virksomhed.

Kort sagt får du alle fordelene ved at have en fuldtidsbogholder ansat, men betaler kun for den tid, der bliver brugt.

En selvstændig bogholder kan bl.a. håndtere:

- Den daglige bogføring
- Rykning af kunder
- Momsindberetning
- Materiale til revisor